Červen 2015

Vyhlášení kněze Jana Husa za Kristova mučedníka

4. června 2015 v 10:07 | BKP + Zdeněk |  Jan Hus
Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát: Vyhlášení kněze Jana Husa za Kristova mučedníka pro pravdu a morální hodnoty
3. 6. 2015
"...V dnešní době je pravda masově likvidována polopravdami a psychologickými manipulacemi. Dnes jsou morální hodnoty ničeny celosvětovou amoralizací, která vede k morální i fyzické degradaci jedince i společnosti."...

Vyhlášení kněze Jana Husa za Kristova mučedníka pro pravdu a morální hodnoty

Blíží se 600. jubileum mučednické smrti M. Jana Husa. Byzantský katolický (všeobecný) patriarchát tímto vyhlašuje českého kněze Jana Husa za Kristova mučedníka. Husitům a vůbec všem lidem věřících v odkaz mistra Jana Husa se konečně dostalo zadostiučení po tolika letech. Toto rozhodnutí se určitě nebude líbit současnému prohnilému, zkorumpovanému přetvářkovému pozlátkovskému vládnoucímu prelátu, stejně jako před 600 lety! Dějiny se opakují. Tehdejší doba je podobné té dnešní! Chamtivost, peníze, podvody, lhaní, dvojí metr soudů, arogance politiků, úředníků, italské katolické Papežské banky, podlost, překrucování vlastní historie vévodí i dnešním časům! Náhoda? Češi svou historii vyváží posledních 25 let na smetiště! Kdo jim to přikazuje, kdo to řídí, kdo vytváří chaoz, polopravdy, zamlčuje a překrucuje události, špiní naše předky dle přání současných mocných? Celé čtvrt století si špiníme dobrovolně své historické osobnosti jako je například Jan Ámos Komenský, husiti s Janem Žižkou nebo samotným mistrem Janem Husem. Pravda a čest je neporazitelná!
Před 600 lety, dne 6. července 1415, byl nespravedlivě a nečestně upálen v Kostnici. Jan Hus byl a je mučedníkem za pravdu a morální hodnoty. Venkovský i městský lid tehdejších časů v Českém království jej miloval a také následoval!
Odůvodnění a vzor k následování:
Jeho smrti předcházel morální a svatý život. Skutečným důvodem jeho smrti bylo, že byl nekonformním karatelem zlořádů i v řadách církevní hierarchie. V dnešní době je pravda masově likvidována polopravdami a psychologickými manipulacemi. Dnes jsou morální hodnoty ničeny celosvětovou amoralizací, která vede k morální i fyzické degradaci jedince i společnosti. Bojovníků za pravdu a morální hodnoty, kteří by byli ochotni obětovat i život jako český mučedník Jan, je málo, téměř nejsou. To je tragedie dnešní doby. Kéž je český mučedník Jan na počátku tohoto 3. tisíciletí příkladem boje za pravdu a Boží zákony. Pravda, za níž bojoval, nebyla jen teoretická, byla to Pravda, kterou je samotný Ježíš Kristus (J 14,6). Kéž zvláště v českém národě povstanou Boží bojovníci, kteří budou následovat tohoto světce a hrdinu třeba i mučednickou smrtí.
+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu+Metoděj OSBMr a + Timotej OSBMr/Biskupové sekretáři BKP