Duben 2014

Jan Žižka z Trocnova pod palbou špinění

9. dubna 2014 v 10:44 | Zdeněk |  Jan Žižka
"Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila."

Jan Žižka patří k nejdůležitějším představitelům husitské revoluce a zároveň
k nejznámějším osobnostem českých dějin. V české historické paměti zůstal
zapsán jako symbol válečnické zdatnosti a boje proti cizím uchvatitelům. Je
pokládán za tvůrce husitské vojenské taktiky, založené na obraně s využitím vozové
hradby, upraveného zemědělského nářadí a šikovného vnímavého využítí okolního terénu v boji s velkou přesilou vždy dobře vyzbrojených nepřátel.
V dnešní době se dost často v různých časopisech a Tv pořadech poukazuje na Žižkovo chování, velení,sexuální orientaci (v dnešní době hodně veřejně zdůrazňováno).
Vždy mě zajímalo, proč jsou tito lidé puzeni tak neodolatelnou touhou za každou cenu a hrubým způsobem pohanět právě tyto představitele našich dějin a tvářit se při tom, že se jedná o historické "důkazy".To je případ Berwidův.Jan Berwid-Buquoy ve své neomezené hlouposti a snaze po provokacích rád spojoval/spojuje významné osobnosti s homosexualitou.Touha po senzaci, která je dnes hodně vyhledávána a žádána je asi neodolatelné lákadlo.Přikládám několik odkazů pro informaci.

Dalším dobře zvládnutým těžkým úkolem Jana Žižky a jeho hejtmanů bylo secvičit a vyzbrojit nekvalifikované, nevzdělané civilní obyvatelstvo a vytvořit z něj pokud možno nějaký vojenský, polovojenský ucelený funkční útvar/tvar!!Bylo potřeba dát celému seskupení různých lidí řád a pořádek!!Například umět dobře přecházet z pochodového volného tvaru do bojové sestavy/obranné hradby atd.Aby vše uvedené fungovalo musel být naprostý pořádek a poslušnost!To se jistě neobešlo bez tvrdých kázeňských trestů pro ty, kteří porušovali kázeň a pořádek v táboře nebo v samotné bitvě.V tehdejších dobách neměl obyčejný lidský život valnou hodnotu.Už vůbec ne životy starců,dětí a žen!!Středověk poskytoval tvrdý život tehdejší společnosti.Bezpečnost, pořádek, dokázal ochránit jedině pevný řád a pořádek!Což se husitům povedlo a fungovalo.Dost často se stávalo, že součástí bitvy byla i velká skupina žen a dětí na straně husitů.Celého přesunu nebo boje se někdy účastnila i celá rodina bojovníka.Což mohlo někdy znesnadňovat, brzdit a komplikovat boj,manévry,atd.Nebo také naopak tato vědomost, že za vozem je vaše rodina mohla husitského bojovníka vyprovokovat k většímu odhodlání k boji a vytrvalosti.Protože věděl, že pokud padne v boji nebo se vzdá, bude jeho rodina nepřítelem následně zmasakrována jako kacíři.Bohužel, z dnešního pohledu byl náboženský katolický fanatismus ve středověku hrůzostrašný!!Vraždění ve jménu kříže po celém světě přinesl milióny zabitých lidí (od různých křížových výprav/kruciát, vyvraždění indiánů až po hony na čarodějnice po celé Evropě atd a atd).Tehdejší církev se množstvím zabitých lidí po minulá staletí levou zadní co do počtu obětí vyrovná nacismu a komunismu.Samozřejmě i církev(především Vatikán) se reformuje a v dnešní době již nemá naštěstí pro svět otěže válek, výprav v ruce, ale to ji jistě neomlouvá co prováděla po celá staletí s lidma s jiným názorem,náboženstvím atd.
Bohužel, zase jen češi si dokáží své historické osobnosti pošpinit, zneuctít a zesměšnit !!
Toto nám jde velice dobře v dnešní době pseudo demokracie !!!Dnešní politici (i pod vlivem katolické církve na Hradě) dávají těmto jevům velký prostor a průchod.Ve školách se téma husitství jen tak lehce obecně přeběhne za jednu hodinu bez hlubšího zamyšlení a rozboru této historické události.Proč?Protože samotní učitelé jsou zmateni současným výkladem husictví ze strany ministerstva školství.Všude se šíří dezinformace, zlehčování a význam tohoto období atd.Husictví je v dnešní době sprosté slovo.Nikdo z učitelů nechce riskovat problém od státu, některých rodičů a jiných institucí pranýřování.Spousty těchto dezinformací vypouští ti, kterým husictví vadilo a odkrylo špínu tehdejšího jejich chování.Bohužel, stokrát řečená leš nebo polopravda se časem stává pravdou.Je to účelové a funguje to.Navíc současný prelát ovládá Tv, tisk, rádia a část politiků.
Je to naše tradiční česká zvláštnost sám sebe ponížit a zesměšnit. Poslední roky převzala otěže opět katolická církev, která znovu deformuje,dezinformuje informace o husitství a vypouští nenápadně rozporuplné informace.Normální člověk v dnešní době nemá čas řešit zda to je nebo není pravda.Dnešní člověk má starosti aby přežil v tomto korupčním státě, natož řešit Žižku.
Něco podobného není myslitelné např. v Irsku, USA, Anglii, kde si svých předků váží.Jsou nedoktnutelní.Například v Irsku, kde jsem žil a pracoval jsou na své historické události všichni hrdí, ikdyž jsou ty prapůvodní ranné historické události zaznamenány převážně v bájích,pověstech (ústní podoba).Irové se je nesnaží předělat,vyvrátit, zesměšnit a ponížit.Proč by to Irsko dělalo?Proč proboha?Ikdyž jsou jejich ranné keltské dějiny známé především v ústním podání, tak věří , že vychází tyto informace z určitých skutečných událostí, které samozřejmě uběhlá staletí přikrášlila!Ale to je skoro v každém státě nebo kultůře!Jen češi drží prim v překrucování svých dějin.Komu se chceme zavděčit?Vatikánu, současnému obtloustlému nenažranému českému katolickému prelátu?Sprostá slova jsou dnes v Tv, ve školách,u politiků např. Jan Hus (erotoman,pomatenec,anarchista), Jan Žižka(první komouš,buzerant co jen ničil), Jan Ámos Komenský (politruk,emigrant), husiti(komunisti,negramotní partyzání s AK-47) atd a atd.Jak může někdou soudit z dnešního pododlného bezpečného teplého domova od svého PC,laptopu, tu sociální chudobu,beznaděj,bezprávnost, kterou prožíval obyčejný člověk, bezemek v patnáctém století v Českém království!!Normální člověk prostě a jednoduše toužil po lepším životě, alespoň o trochu světlejším říctku.
Bohužel v době středověku si pravdu, kus jídla, kus malé pravdy, kus malého políčka musel každý vybojovat silou, korupcí nebo penězma.Převahu měl ten kdo používal lepší informace, technologie a vojenskou sílu.Drtivá převaha byla tedy na straně katolické církve, která zneužívala hrozným způsobem monopol na území Evropy proti chudým lidem bez vzdělání, proti lidem s jiným vyznáním, jiným názorem, vědcům(např.Giordano Bruno,Galileo Galilei),teologům. myslitelům atd!!!Ten, kdo měl jiný pohled na svět byl upálen a označen za kacíře!!Upálení Giordano Bruna se stalo symbolem násilného útlaku svobodného vědeckého bádání katolickou církví a Bruno se stal jedním z jeho symbolů a jedním z idolů volnomyšlenkářů.Je to lidské a demokratické z dnešního pohledu, pokud takhle jednoduše položím tuto otázku?Takhle jednoduše nelze tedy pošpinit,překroutit ani husitství z dnešního pohledu.Sama církev, (především její vrcholní představitelé) v té době hrubě nechutně porušovala to co sama kázala!!Není tedy divu, že se lid postavil tomuto zlořádu se zbraní v ruce a chtěl změnit svou jinak beznadějnou budoucnost!!Cítil malou naději na změnu svého nuzného života, který doposud nemohl změnit a ovlinit!!!Tehdejší svět zužovala válka za válkou,křížová výprava za výpravou, náboženský teror a fanatismus, který bez slitování likvidoval vše co mu stálo v cestě!!Z dnešního pohledu je úžasné až heroické, když se v počátku husitské revoluce postavila malá skupina obyvatel celému zkorumpovanému prohnilému státnímu a náboženskému systému, ikdyž drtivá převaha všeho byla na straně církve a šlechty.A práve v této kritické situaci českého národa vynikl vojevůdce nad všemi, hejtman Jan Žižka z Trocnova a pomohl pohnout s beznadějí tehdejších lidí pod vládou krutého nespravedlivého systému.Obdivuhodné!Pokud by měla amerika svého Žižku, tak jej mají na bankovce, dopisní známce a každé dva roky se točí o něm béčkový film a každých desel tel Holywoodský velkofim a po celém území USA by byla mega centra,muzea(historical centers, museums) atd a atd.Proč si češi ničí a překrucují svou historii?Je to tak nepochopitelné, že se tehdejší lidská beznaděj postavila,, PROTI VŠEM".