Zločiny některých papežů

25. února 2013 v 10:15 | Zdeněk |  Církev
Zločiny některých papežů
Kdo jiný by měl být vzorem morálního a ctnostného chování, když ne papež. I mezi nimi se však našli jedinci, páchající zrůdnosti a zločiny. Poslali tak vzkaz řadovým věřícím: Nebojte se boha, ani my se ho nebojíme.
Štěpán VI.
Svolal do Říma synod, dal vykopat mrtvolu svého předchůdce, papeže Formosy, obléci ji do papežského ornátu a přivázat ji v Lateránu na trůn. Pak ji tři dny soudili. Mrtvý papež Formosus byl prohlášen vinným, pak byl vláčen ulicemi Říma nakonec vhozen do Tiberu.
Sergius III.
Dal chladnokrevně zavraždit své předchůdce, Benedikta IV. a Lva V. a spolu s nimi i několik nepřátelských kardinálů.
Jan XII.

Pijan, smilník, nadutý tyran, rozhazoval peníze kuplířům a děvkám, obžalovaný z vraždy, křivopřísežnictví, hanobení chrámu, krvesmilstva s vlastními příbuznými a se dvěma vlastními sestrami. Byl zabit manželem své milenky.
Benedikt IX.
Podle slov jeho nástupce se život papeže Benedikta skládal z loupeží, vražd a neřestí. Ze strachu před svým zavražděním opustil Řím, rozhodl se, že se ožení, prodal papežskou tiáru za 1 500 liber ve zlatě, aby nebyl chudým ženichem. Údajně dal otrávit papeže Klimenta II.
Řehoř VII.
Vedl spory s králem Jindřichem IV., dal ho do klatby, povolal do Říma normanské vojsko, které bestiálním způsobem Řím vyplenilo, povraždilo nevinné, znásilňovalo ženy a masakrovalo děti. Za tento masakr nese plnou zodpovědnost.
Kliment VII.
Ještě jako kardinál si vysloužil přezdívku "Kat z Ceseny", když dal povraždit 4 000 obyvatel tohoto města kvůli povstání proti francouzským okupantům.
Urban VI.
Dal v roce 1385 uvěznit šest kardinálů v hluboké nádrži, kde byli na příkaz papeže krutě mučeni. Později z nich nechal pět zabít.
Bonifác IX.
Za jeho pontifikátu se hnací silou staly peníze. Každý církevní úřad měl stanovenou peněžní hodnotu, za každý prosebný list si dával papež platit.
Inocenc VIII.

V roce 1484 vyhlásil svou bulu Malleus maleficarum, neboli Kladivo na čarodějnice, kterou vypracovali dva němečtí mniši a která měla na svědomí statisíce mučených a zavražděných.
Alexandr VI.
Měl se svou milenkou Vanozzou de Cattanei čtyři děti, které obdaroval poctami a prebendami. Měl další milenku, Giuliu Farnese, se kterou měl dvě děti. Byl proslulý prodejem kardinálských postů, likvidací svých odpůrců a neřestným životem. Byl otráven kardinálem Adrianem Cornetem da Castellesi.
Julius II.
Byl nazýván "Hrozný", dal v Římě pověsit tisíce zlodějů a pobudů. Jeho největší zálibou bylo válčení. Bojoval proti francouzskému králi Ludvíku XII.
Lev X.
Byl proslulý obchodováním s církevními úřady, odpustky, desátky, obíral nekřesťansky poutníky do Říma, zaměstnával hordu poradců, kteří objevovali nové zdroje peněz. Přesto po sobě zanechal díky svému rozmařilému způsobu života horu dluhů.
Pavel VI.
Byl nemilosrdný pronásledovatel kacířů. Podle jeho názoru si inkvizice počínala příliš mdle. Vinou jeho nelidské přísnosti nabyla inkvizice strašné pověsti. Nikde na světě nebyly vynášeny strašnější a hroznější rozsudky. Je znám jeho výrok: "Kdyby můj vlastní otec byl kacíř, vlastnoručně bych snášel dříví, abych ho mohl dát upálit." Tomuto papeži vděčí církev za seznam zakázaných děl a spisů.
Pius XII.
Byl tichým podporovatelem nacismu a s tím spojeným vražděním židů. Nevyslovil otevřený nesouhlas, naopak poslal Hitlerovi blahopřání ke zvolení kancléřem. Jeho postoj k Německu asi nejlépe vyjadřuje tento text: "Vždy jsme milovali Německo, kde jsme mohli strávit léta svého života, a milujeme je teď mnohem víc. Radujeme se z velikosti, rozmachu a blahobytu Německa, a bylo by špatné tvrdit, že si nepřejeme vzkvétající, velké a silné Německo." Vatikánskou banku I.O.R. založil v roce 1942, v době vrcholícího holocaustu.
Chorvatský masový vrah Pavelić informoval papeže o svých krvavých čistkách v koncentračním táboře Jasenovac. Od všech spojeneckých vlád přicházely papeži protestní dopisy. Mlčel ke všemu, i k zatýkání židů v Itálii, i když byl vystaven naléhání ze všech stran.
Ateistický komunismus pro něj znamenal větší nebezpečí, než nacismus se všemi jeho hrůzami, které viděl na vlastní oči.
Jan Pavel II.
Díky nesmlouvavému boji proti antikoncepci a potratům na základě nesprávné premisy, že člověku dal život bůh, přispěl k nekontrolovatelné porodnosti zejména v nejchudších zemích Afriky a Latinské Ameriky, což má za následek miliony dětí, trpících hladem a nemocí AIDS a jejich krutou smrt. To je zločin nepředstavitelných rozměrů.

...., kde bere tato skupina náboženských jedinců-fanatiků morální právo,odvahu poučovat ostatní a ničit jim životy,názory!!!
Jejich chování, činy jsou srovnatelné s komunistama a fašistama a néli přímo s jednotkama SS !!!

- X:
Zde jsou vyjmenovány jen maličkosti ze zvěrstev, které provedla/napomáhala/sponzorovala/zastírala/zamlčovala katolická církev na lidech/národech s jiným názorem,učením,vyznáním.....atd a atd.
Každá dobrá myšlenka je časem z deformována lidskou vlastností jako je: chamtivost. lakota,touha po moci atd.
 


Komentáře

1 Jan Jan | 12. března 2013 v 16:26 | Reagovat

Katolická církev.

Proč se nemluví v Tv, novinách o této církvi pravda?
Proč se nemluví o dvoutisíleté historii církve, o jejím násilném prosazování křížovými výpravami?
O těch umučených osvícených lidech s jiným názorem, kteří hlásali pokrok.
Nejkrutější Śpanělská katolická Inkvizice zavraždila v různých procesech statisíce lidí, homosexuální pedofilní sexuální skandály současné církve nejsou vyjímkou, atd., atd.
Papežská Vatikánská banka pere peníze italské narko mafii z drog a to jim také nesmrdí,….hrůza a děs jde z této bandy z centrálního vedení katolické církve z Vatikánu.
Vatikánská banka má na účtech cca 6 miliard Euro !!!To nemá již nic společného s Ježíšem Kristem !!
Proč se nelmuví o krádežích majetku a u palování čarodejnic, vyvraždění domorodého obyvatelstva v Jižní, Latinské Americe a jinde?
Zikmund Lucemburský vedl spolu s papežem vyhlazovací válku proti čechům.Všech pět křížových výprav se proměnilo vlastně v plošné vyvražďování čechů (i dětí a žen).
Plošné vraždění ze strany vokájů Zikmunda Lucemburského se odehrálo u Kutné Hory, kde se vraždila plošně i dětská populace od těch nejmenších!
Uherské jednotky sekaly končetiny i malým dětem a nechala je v bolestech umírat pohozené na zmrzlé zemi bez rukou a nohou!!!!
Taková ukrutnost, děsivost ze strany katolického papežsko-zikmundského vojská nemá obdobu v naší zemi.
Četná svědectví o zvěrstvech křížáků zachycená břitkým perem kronikáře Vavřince z Březové zní: "...Když totiž táhl se svým vojskem s řečenými pány přes Humpolec a Ledeč k Hoře, jeho nelidští a vělomní lidé (Kumáni - pozn. JM) všem jak přátelům tak nepřátelům vypalovali vesnice, městečka a hrady, a znásilňujíce panny a ženy až do vydechnutí duše, potom je usmrcovali, maličkým dítkám usekávali ruce a nohy a pohazovali je před očima matek a jejich matky s ostatními ženami obnažené hnali před sebou jako dobytek a zavěšovali je na plotech za prsy, z kterých někdy sáli..."
Tolik tedy Vavřinec z Březová a já se obávám, že u tohoto příspěvku by mělo být málem odsouhlasení, že čtenáři je 18 let ...

Působení fanatických jezuitů pod vedením Antonína Koniáše a ničením všeho českého (spáleno přes 30 tisíc knih s jiným smýšlením než katolickým) a upalováním ve falešných procesech, honech na čarodějnice na Šumpersku bylo jen obohacování církve a likvidace jiného názoru!!!
Hony proslavil hlavně katolický fanatický inkvizotor Jindřich Boblig, který na Šumpersku, na panství zámku Velké Losiny, rozpoutal hotové peklo.
Teď se nám snaží Katolická církev pošpinit husitství, Jana Žižku, očistit jezuity a zamlžuje další zvěrstva,…… jakým právem !!!
Pro info zde předkládám tyto fotky, aby si každý udělal názor na tuto církev.Židovské zlato sebrané nacisty jim nesmrdělo
jako úplatky za pašování nacistů po válce Krysí stezkou do Argentiny a jinam.
Tato církev většinu tak zv. církevního majetku měla propůjčenou od panovníků, tedy od státu. A ten zbytek ukradla těm, které napřed odsoudila a umučila k smrti.
Tato církev chce vracet majetek....jaký majetek.....No přeci majetek státu a tedy nás všech... a ještě chce po nás a našich potomcích zaplatit 59 miliard Kč.
Chcete církvi vracet majetek a ještě jim platit?
Několik zkorumpovaných přisluhovačů z parlamentu jim to umožnilo proti nesouhlasu většiny obyvatel České republiky!!!!
Doživotně bude tato církev vděčna těmto přisluhovačům a bude si je hýčkat.

Jen pro info z historie po Druhé světová válce.Velké množství fašistů, gestapáků,vrahů  se vyhlo potrestání díky papeži, díky Katolické církvy.

    Namísto pašování bezprizorných Židů do Argentiny, Krysí Stezka pašovala Eichmana, Paveliče, Stangela - mezi mnoha jinými. Namísto odsouzení biskupa Hudala, Vatikán ho nahradil méně nápadným, ale zato výkonnějším a efektivnějším direktorem v osobě otce Draganoviče. Namísto mezinárodní justice tu bylo Intermarium a množství nacistických emigrantů.

To, co Vatikán prováděl po Druhé Světové Válce byl zločin, do nebe volající zločin! Evidence je jednoznačná: Svatá stolice pomáhala k útěku těm, kteří měli padnout do rukou mezinárodní spravedlnosti. Krysí Stezka byla vytvořena úmyslně a právě pro pomoc, hledaným válečným zločincům....

Neshledáváme žádnou obhajobu z neznalosti: Papež Pius XII, si byl plně vědom zločinů Ante Paveloviče! Ani to nebyl jediný případ. Krysí Stezka operovala bez jakéhokoliv přihlédnutí ke zločinům a zvěrstvům, které byly prchajícími spáchány. Byly to zločiny proti lidskosti. Pakliže chtěl papež znát jejich pravá jména - stačilo se jen zeptat otce Draganoviče! Loupež v jeho kanceláři odhalila, že Draganovič držel seznam jak pravých, tak i fiktivních jmen uprchlíků.

Papežské diplomatické zprávy odhalují schéma ochraňování a zasahování ve prospěch válečných zločinců..... VATIKÁN VĚDĚL, ŽE POMÁHÁ MASOVÝM VRAHŮM!

Nenacházíme obhajobu pro takové chování: Krysí Stezka byla prodlouženou paží tajné vatikánské diplomacie..... Existovala téměř jednohlasná dohoda mezi přežívajícími svědky, že Draganovič operoval s oficiálním souhlasem z nejvyšších míst..... Akta několika špionážních agentur různých národů potvrzují, že nejvyšší vedoucí Vatikánu autorizovali a dohlíželi na pašování prchajících válečných zločinců.29

Ovšem, ať už jsou důkazy jakkoliv přesvědčivé a nevyvratitelné, Řím trvá na svém odmítání jakékoliv viny. Proč? Protože ta absolutní, neomylná a neměnná autorita Římského Biskupa musí být udržena za každou cenu!

Dalším hrůzným příkladem katolického vojska bylo upálení husitského faráře Václava z Arnoštovic spolu se 4 dětmi,……………..

Tuto událost dopodrobna popisuje Vavřinec z Březové ve své kronice.
Stalo se to před bitvou na Vítkově, kdy Albrecht Habsburský se svým vojskem táhl ku Praze za Zikmundem. Farář Václav byl zrazen svými katolickými kolegy. Šedesát Habsburkových jezdců si přijelo 6. 7.  do Arnoštovic pro něj a jeho vikáře. Když byl Václav vyzván, aby se zřekl podávání podobojí, odpověděl: "Je to v evangeliu a v praxi prvotní církve a zde ve vašem psaném misálu. Vymažte toto písmo nebo sežerte toto evagelium." Načež ho jeden z vojáků praštil železnou rukavicí tak, že mu začala téci z nosu krev.
Druhý den ráno v neděli posadili faráře s vikářem, 3 starými sedláky a 4 dětmi (7, 8, 10 a 11 let) na hranici. Vavřinec píše, že "dítka jako noví rytíři" seděli kolem faráře a ten je objímal. Byli naposledy vyzváni, aby se zřekli své víry, když odmítli, byla hranice zapálena. Ještě chvíli bylo slyšel chvalozpěv Bohu, který všichni začali zpívat, než jim kouř a plameny zavřely ústa...
……………………..tisíce dalších podobných případů nám přinesla katolická církev napříč Evropou, Středním východem, Amerikou atd………………
Vše ve jménu Vatikánu, papeže, peněz, touze po moci, chamtivosti………...
Lidstvo je nepoučitelné !!!

P.S.:
Skláním se před všemi, kteří měli odvahu postavit se katolické církvi ještě v dobách kdy měla moc nad světem.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama