Současné špinění a překrucování odkazu husitství

2. června 2010 v 11:48 | Zdeněk + Petr |  Husitství
PŘIPRAVUJE SE !

...........většina současné české ovčí spotřební společnosti dva v jednom zapomíná na svou historii, na své osobnosti(Hus,Žižka,Komenský atd) a na období husitské revoluce, která nemá konkurenci v historii Evropy.........,kdy se neskutečně těžce zkoušený lid pod vládou nestoudné církve a nenažraných po vládě prahnoucích šlechticů za vlády slabého krále Václava IV plazil na dně sociální žumpy bez šance na zlepšení kvality života se postavil na odpor proti těmto zkaženým prolhaným nenažrancům s holýma rukama, holema, kosama a cepama!!!! Jednalo se o velkou odvahu těchto lidí !!!
Přirovnání pro představu převedeno do dnešní doby asi jako, když se na Vítkově v dnešní době opevní skupina myslivců s brokovnicema a proti nim se rozjede několik vojenských útvarů s tanky T-72.
Odvaha postavit se tváří v tvář perfektně vycvičené mega armádě železných rytířů, železné jízdy ve středověku s cepama a kosama byla skoro dobrovolná kolektivní sebevražda!!! A přesto se jim tento lid postavil s vědomím toho, že mohou všichni zahynout pod kopyty této mega železné armády středověku sponzorovanou papežem !!!
Proč to udělal asi ten hloupý lid?Jen tak? Jen tak z hecu a z dlohé chvíle?Udělal to, protože už neměl absolutně jiné východisko z nuzného života, který mu církev a šlechta dávala za vlády Václava IV. Vládnoucí třída se k lidu chovala hůře jak k prasatům.Nelze však porovnávat s obdobím vlády otce vlasti Karlem IV pod, kterým zěme rozkvetla jak nikdy před tím !!

A dnes:
Naopak se někteří lidé a instituce a katolická církev snaží pošpinit a překroutit toto období k obrazu svému.Pomalu a systematicky se snaží nenápadnou cestou polopravd, dezinformací a překrucováním ukázat lidem a vštípit do paměti, že HUSITSTVÍ = banda lapků, pobudů a hloupých pomatenců nebo dokonce komoušů s AK-47.Zatím se jim toto dílo daří v dnešní ovčí společnosti šířit a podsouvat.Lidé tomu totiž nevědomky nevěnují pozornost.....,protože řeší daleko důležitější věci v nákupním centru.Protože tam je prý vše skoro zadarmóóóóó a potřebuji to nutně k životu.To do nás v dnešní době hustí cíleně z každé reklamy v Tv, rádiu a časopisu.Nenápadně se v naší republice likvidují muzejní husitské expozice a výstavy atd.Ještě, že se husitství zastal např. náš první presiden T.G.Masaryk nebo naše vojenské legie za 1.sv.války, obec sokolská atd.Od současného politika posledních 20 let nebo ve školách se husitství nedočká zastání.Naopak se jedná o nevhodné téma.Není to jak se říká......,, in.Je to spíše .....out.Je to bolševické téma nebo tak něco je neustále slyšet.Zavání to něčím rudým a levičáckým se nám snaží podsunout.Další cenzura jako za komančů.Ale, že téma husitství mělo velký zvuk,popularitu za naší první republiky a v 18století.....to nikdo neříká!To se mlčí.Proč to připomínat viďte?Ve školách se toto téma raději přeskakuje(nebo jen okrajově rozebírá s odvážným učitelem) a nevěnuje se mu pozornost.Katolická církev má dnes obrovský vliv ve státě i na hradě u presidenta....takže se jim daří husitství úspěšně degradovat do zapomnění české historie.
Projevy této taktiky-špinění-dezinformace lze denně sledovat ve sdělovacích prostředcích.
TAKTIKA Římsko katolické církve (dále jen ŘKC) a jejich přivrženců:

Aby ŘKC mohla úspěšně rozvíjet a uplatňovat svoji ideologii do budoucnosti a dosahovat svých cílů, potřebuje oporu v příznivém obrazu ŘKC v historii. K tomu je třeba historii "očistit" od takových událostí, údobí a osob, které ŘKC zkompromitovaly a přetvořit je ve prospěch ŘKC.
Poněvadž učení ŘKC dovoluje používat všech prostředků, pokud slouží jejímu prospěchu, probíhá záměrné účelové překrucování dějin bezproblémově.
Široké spektrum pracovníků z různých oborů se podílí na zkreslování historie v publikacích, které neodpovídají historickým a vědeckým podkladům, a tak je znevažují a znehodnocují.
Podle literatury se této taktiky používá v největším rozsahu bezprostředně před tím, když usiluje ŘKC uchopit moc a proto potřebuje deformacemi přizpůsobit historii svým cílům.

A). Zahlazování veškerých stop o české reformaci a husitství
- Stálá výstava o husitství s kresbami Mikoláše Alše na Bílé hoře v pavilonu Hvězda byla zlikvidována pod záminkou rekonstrukce, aby se tam za čas, až národ zapomene, mohly konat příležitostné výstavy různého druhu, což lze snadno ověřit.
- Stopy po bojovnících na Bílé hoře zahlazeny. Jejich ostatky byly vyzvednuty z Městského muzea v Praze a kardinálem M.Vlkem pohřbeny na podzim r.1999 na místě pro český národ potupném, tj. v prostorách kostela P. Marie Vítězné, patronky vítězství katolických vojsk v bitvě na Bílé hoře. Tento akt zhodnotil kardinál Vlk jako projev "smíření"!
- Zatajení pravdivého ideologického výkladu o tzv. mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, který je symbolem nesvobody, ztráty lidských práv a nejkrutějšího krveprolití v českých zemích. O jeho znovupostavení houževnatě usiluje Společnost pro obnovu mariánského sloupu.
- Deformace historie v učebnicích dějepisu na středních školách (například České a čsl. Dějiny, I, Praha 1991, Dějiny zemí koruny české, I, II, Praha 1992). Informace jsou uváděny jednostranně, neobjektivně, dochází ke zkreslení českých dějin. Je tam řada nepřesností, polopravd a nepravd, nekonkrétních formulací, zamlžování a zamlčování skutečností apod
.
B). Likvidace postavy Mistra Jana Husa a husitství v pravé podobě.
Husovská komise (Komise pro studium problematiky osobnosti a díla M. J. Husa) se snažila zlikvidovat osobnost M. J. Husa v jeho pravé podobě a vytvořit přehradu mezi Husem a husity. Na základě tohoto přehodnocení je Hus uznáván vedením ŘKC jako čestný člověk, i když poněkud pomýlený. Husité však prý byli fanatici a kořistníci, kteří jeho odkazu zneužili. Hus se má stát pojítkem mezi českým národem a ŘKC a husitství se má národu zošklivit, ačkoliv husitství je ve skutečnosti přímým pokračováním Husova zápasu. Tak bude už dnes husitství v historické paměti zlikvidováno, jestliže se proti tomu nepodniknou co nejdříve účinná opatření.
C). Zamlžování skutečné podoby pobělohorské rekatolizace
Rekatolizační komise (Komise pro studium rekatolizace c Českých zemích v 16.-18. století) má prokázat, že pobělohorská římská rekatolizace (jedno z nejhorších a nejdelších období teroru a totality, spojené s krveproléváním v našich dějinách) nebyla tak zlá a že ji historie zveličila nepravdivě.
SOUHRN POSTUPU LIKVIDAČNÍ TAKTIKY HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ:
Zkreslování historické pravdy se provádí většinou tak, že:
- Zrelativizuje se dobré a zlé, správné a nesprávné
- Potom se začne tvrdit, že to zlé nebylo až tak zlé
- Ba naopak, že to bylo dobré…
Po tomto zamlžení je možné zkreslenou historii vydávat za historickou pravdu a likvidovat tak postupně skutečná historická fakta a povědomí, nezbytné pro uvědomělou existenci národa a státu.
D. Tendenční učebnice dějepisu
Učebnice dějepisu a jiné historické publikace se po r. 1989 urychleně vydaly pro všechny typy škol. Historie českého národa je v nich většinou silně zkreslena, deformována, protože byla pojata z hlediska ŘKC a neposkytuje tudíž objektivní pohled na dějiny naší země. Česká křesťanská akademie (v podstatě římskokatolická) ovlivňuje výuku na státních školách tím, že pořádá oficiální školení dějepisu a občanské výchovy pro učitele základních a středních škol.
E). Příklad deformací v armádě
Po pádu komunismu prodělala naše armáda řadu reforem koncepčních, technicko-organizačních a personálních. Nutná je ovšem především duchoví reforma armády, téměř půl století odchované v komunistickém duchu.
Armáda jako výraz identity každého svobodného státu má být nositelem a strážcem jeho národních a státních tradic. Máme nač navazovat: tradice husitská, čsl. legií, zahraniční armády ve
2. světové válce a zejména prvního čsl. státu - tradice masarykovská.

V současnosti armáda v této oblasti tápá a nedbá, že vojenské tradice, vycházející z významných údobí vlastní historie, upevňují morálku armády, podporují národní a státní hrdost a pěstují kladný vztah občana k vlasti a státu.
Deformace v armádě ČR (AČR) se projevují například v těchto bodech:
- úplné pomíjení masarykovských legionářských tradic
- husitská tradice z AČR je zcela pomíjena, například s obtížemi bylo prosazeno, aby husitský chorál byl nadále používán
- den samostatnosti 28. říjen není v AČR slaven, což nepřispívá k významu tohoto dne v naší společnosti, aj.

P.S:
Neb stále platí řečené:
Systém dokáže přežít své hlupáky a dokonce i ty ambiciózní. Ale nemá obranu proti vnitřní zradě(naši čeští humání politici, naše ŘKC). Nepřítel (různí tuneláři,kmotři atd.) před bránami je méně nebezpečný, neboť o něm víme a své úmysly neskrývá. Zrádce na druhé straně žije volně mezi námi, jeho lstivá, úlisná slova vanou všemi uličkami a proniknou až k těm, kteří vládnou, jenže zrádce nezní jako zrádce. Hovoří jazykem svých obětí, nosí jejich tvář a používá jejich argumenty. Hraje na nízkost svých bližních, kterou mají hluboko v duši všichni. Napadne samotné srdce systému a postihne jej hnilobou. Pracuje v tajnosti a neviděn, nakazí politiky způsobem, kterému nedokáží vzdorovat. Vražda nahání méně hrůzy než zrada (na českém lidu-populaci). Pozor, pozor, pozor...
Již dávno řekl:
Marcus Tullius Cicero 42 př.n.l.
 


Komentáře

1 Tom Tom | E-mail | 8. července 2010 v 21:51 | Reagovat

Ahoj,
moje řeč., cítím to podobně. Úplně mě to překvapilo, když jsem čirou náhodou narazil na tyhle stránky, a že ještě vůbec existuje nějaká banda vlastenců - motorkářů, kterým není lhostejná naše zem, minulost, tradice, jak o tom zpívá v jedné písni Landa.
V den výročí úpálení Mistra Jana Husa jsem si udělal výlet na mašině k památníku "Zižkův vrch" u Sušice o kterém jsem ani nevěděl že tam je. Chtěl jsem do Husince, ale počasí bylo proti mě. Jo, o kdejaké akci v supermaketu lidi vědí víc....:-(
Měli bychom lidem jako Hus, Žižka být vlastně vděční za to, že si dnes můžem užívat svobody na mašinách a že tu vůbec dnes jsme. Vím to možná já i vy, ale bohužel ne už ti, co se honí za nesmysly a ani neví, proč jsou o státním svátku doma, bohužel. Proto z mé strany k vašemu počínání maximální podpora, alespoň tímto textem.
Díky a přeju spoustu mil bez nehod
Tom - motorkář, strážce Chodských hranic - Domažlice

2 Ron Ron | 29. září 2010 v 15:37 | Reagovat

Přesně tak.Lidi zapomínají a politici taky !!!Ron

3 Karel z Maňovic Karel z Maňovic | E-mail | Web | 19. prosince 2010 v 11:10 | Reagovat

Zdravím a jsem moc rád, že existují tykové stránky. Já se Husitstvím zabývám již několik let a nepřeji si nic jiného, než aby se začala říkat a psát celá pravda o naší historii a to nejen o Husitství. Mimo jiné jsem objevil sedmé a nejpřísněji utajované rodiště krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, ale nikdo o tom nechce slyšet proto, že to nezapadá do zaběhnutých kolejí. Klikněte na google.cz Maňovice 1366 a naučná stezka "Kdo nezná Maňovice ať se jse podívat" a tam na záložce příběhy se dočtete něco o tomto novém rodišti. Jinak na mém e-milu získáte podrobnější údaje o rodišti a hlavně matce krále Jiřího včetně jejího portrétu. Zdraví Karel - klozar@mesto-blatna.cz

4 Já sám Karel Já sám Karel | 19. prosince 2010 v 11:15 | Reagovat

[3]: Omlouvám se za překlepy - má to být "Kdo nezná Maňovice ať se jde podívat"

5 hussitesriding hussitesriding | E-mail | 18. ledna 2011 v 13:46 | Reagovat

Ahoj Karle,

Díky za pochvalu a podporu stránek Husitská jízda.
V dnešní době toto téma není zajímavé a je nevhodné a nikdo přesně neví jak se k této naší historii postavit a aby
pak člověk neměl problém atd.
Takže politici a ani učitelé nemají raději o toto téma v naší historii zájem.
Je to tak trošku na obtíž to naše HUSITSTVÍ.
Není vhodná politická doba momentálně.
Husitství se nehodí nikomu do krámu jak se říká.
Mít husitství například američané tak každý druhý rok se natáčí nějaký válečný holywodský velkofilm,na každé desáté známce,hrnečku,talířku je Žižka,cep nebo kalich.To samé na bankovce,každá pátá ulice by měla nějaký husitský název,všude nějaké hustitské muzeum s pohlednicema,mapama,cetkama všeho druhu pro turisty atd.Prostě by z toho udělali američani obchodní masakr a tahák na peníze.Ale u nás tady v ČR?
Dokážeme si jen pošlapat svou unikátní historii husitství.
Děsný !!!
Do husitství se vnesl v dnešní době úmyslně zmatek a tak toto téma se raději vynechává ve školách a jinde.
Národ, který zapomíná na své hrdiny a události si nezaslouží nic víc než co tady je momentálně,.....korupce,špína,prolhanost,nespravedlnost,úplatnost úředníků na úřadech,zneužívání informací státního zaměstnance-ministrů,kupčenív s informacema,dvojí metr u soudů-na každého jinak platí zákony,kdo má prachy může porušovat zákony České republiky,rozkrádat státní majetek a nic se mu nestane,hrabošení peněz...a majetku je jediný zájem lidí-celé společnosti vlastně.... atd.
Čest a pravda nikomu nic neříká v dnešní době !!!!
Ani našim čelním politikům, kteří mají jít celé společnosti jako vzor !!!

Pokud máš nějaké zajímavé poznatky o rodišti krále Jiřího a nechce je nikdo slyšet, tak je je potřeba tyto informace šířit mezi lidi.....třeba i jen přes internet.
Alespoň nějak než nijak.
Stačí napsat do různých redakcí různých časopisů, do různých historických klubů šermu a rozeslat tyto informace lidem, kteří se zajímají o historii.a mají třeba inzeráty na různých bazarech(prodej brnění atd) a je tam na ně spojení v kontaktech.
Tak je pak může člověk oslovit a něco jim napsat.
Třeba se pak někdo ozve a tvou informaci bude šířit dál po internetu.
Jedině tak se dá bojovat s nezájmem.
Šířit informace jak se dá se musí, když tě jinak nechce žádná instituce vyslechnout ohledně tvé teorie.

Za Husitskou jízdu,

jezdec Zdeněk

P.S.....pravda vítězí a na množství naších nepřátel nehleďme !!!

6 Aleš Aleš | E-mail | Web | 25. března 2011 v 14:32 | Reagovat

Zdravím, je to přesně jak píšete, jsem ze sdružení SVORNOST a každý rok jezdíme 6.7. do Husince a na různá místa naší historie spjaté s husitstvím, tak někdy doražte alespoň nás tam bude víc.

Za Jihočeskou Svornost - Aleš

7 hussitesriding hussitesriding | 30. března 2011 v 16:28 | Reagovat

Ahoj Aleši,díky za pozvání do Husince.Budeme se snažit dorazit.Je potřeba tyto události připomínat těm co rychle zapomínají.Za Husitskou jízdu Zdeněk

8 alda alda | E-mail | 28. května 2012 v 20:57 | Reagovat

Chlapy,dík za Vaše stránky,vrátit se ke kořenům a najít ztracenou hrdost(prodanou)k vlastnímu národu,historii.I Vaše stránky k tomu mohou a věřím že přispějí. Díky

9 hussitesriding hussitesriding | E-mail | 29. května 2012 v 12:51 | Reagovat

[8]:Je potřeba lidem více připomínat jejich předky, tradice a jejich kořeny jak píšeš atd.Bohužel dnes, není doba na zdržování se minulostí.Není na nic čas.Současná společnost a především mladí lidé se řídí hlavně spotřebním mamonem.Podíl na zapomnění mají také naši slavně neslavní politici(možná a zdá se schválně), katolická církev a jejich ovečky, kteří bohužel částečně překrucují/z lehčují některé naše období, některé osobnosti atd.Je potřeba tyto informace, myšlenky například o husitství šířit dál a nezapomínat na osobnosti jako Jan Hus, Jana Žižka, Prokop Holý atd!

10 Smithd177 Smithd177 | E-mail | Web | 11. června 2016 v 9:37 | Reagovat

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts. bbfeagbfageabeec

11 Pharmg790 Pharmg790 | E-mail | Web | 14. června 2016 v 12:55 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://aieopxy2.com/osovvv/1.html">cheap goods</a>

12 Pharme339 Pharme339 | E-mail | Web | 14. června 2016 v 12:57 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://aieopxy2.com/osovvv/4.html

13 Pharma104 Pharma104 | E-mail | Web | 14. června 2016 v 12:57 | Reagovat

Very nice site!

14 Pharmd392 Pharmd392 | E-mail | Web | 17. června 2016 v 1:10 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://apeyixo2.com/ysyatas/1.html">cheap goods</a>

15 Pharmf659 Pharmf659 | E-mail | Web | 17. června 2016 v 1:12 | Reagovat

Very nice site! cheap goods http://apeyixo2.com/ysyatas/4.html

16 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 25. června 2016 v 3:59 | Reagovat

Hello!

17 Smithg278 Smithg278 | E-mail | Web | 10. července 2016 v 1:49 | Reagovat

If you are going for best contents like myself, just pay a quick visit this web page everyday since it offers feature contents, thanks kkfbeekdkkdbebdf

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama